top of page
DSC_6536ps.JPG

SZAKMAI ÉLETÚT

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem diplomát pszichológusként igazságügyi és klinikai programon. Egyetemi éveim alatt ismerkedtem meg a resztoratív, azaz a helyreállító igazságszolgáltatással, ami erőteljes személetformáló hatással volt rám. Úgy gondolom, ez az egyik meghatározó élményem arról, mit is jelent szempontot, nézőpontot váltani. A resztoratív szemlélet a konfliktusokkal terhelt kapcsolati rendszerekben működtethető. A cél a rendszer egyensúlyi állapotának helyreállítása. A szemlélet magában hordozza a jóvátétel lehetőségét, és egyben azt is, hogy elkövetett hibáinkat ne lemoshatatlan bélyegként viseljük egy életen át. Egyetemi éveim alatt egy resztoratív pilot projekt kivitelezésében önkénteskedtem, ami a magyar büntetés-végrehajtásban alkalmazható resztoratív módszerek alkalmazhatóságát vizsgálta. 

Diplomám megszerzését követően autogén trénerként szereztem képesítést. Mindezen túl, szemléletemben, szakmai elköteleződésemben meghatározó erővel bír a jungi pszichoanalízis. Közel hét évet töltöttem el igazságügyi, alkalmazott területen, ahol munkám során több alkalommal dolgoztam krízisben lévő, hangulatzavarral, szorongással, személyiségzavarral és addiktológiai problémákkal küzdő kliensekkel. Ehhez kapcsolódóan áttétel fókuszú pszichoterápiás módszerben (TFP) is képződöm. Mindemellett sokat inspirálódtam a felépülést megcélzó tizenkét lépéses programokból.

2017-ben klinikai szakvizsgát tettem, mindemellett jungi analitikus módszerben képződöm, autogén tréner képesítésem mellett folyamatban van a mindfulness tanári cím elérése is. 

Színesítve a pszichológiai eszköztárat jobb agyféltekés rajzolást is oktatok, amelyet nagyszerű módszernek tartok, segítségével felfedezhetőek és megtapasztalhatóak rejtett képességek, a meglévő készségek kiválóan fejleszthetőek. Motivációt és megerősítést is kínál arra, hogy mindannyian képesek vagyunk fejlődni, képességeink és készségeink határait tágítani. A jobb agyféltekés rajzolás és mindaz, amit a kézbe vett rajzceruza adhat, tökéletesen illeszthető a pszichológiai szakterülethez.

Dolgoztam a büntetés-végrehajtás oktatási központjában, ahol az elméleti pszichológia oktatás mellett kommunikációs, asszertivitás és konfliktuskezelő tréningeket tartottam kolléganőmmel, majd a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán kipróbáltam magam a szakirányítás területén is.

Jelenleg egészségügyi főállásom mellett kisebb óraszámban magánrendelek.

Főbb állomások szakmai életutamon:

SEMMELWEIS EGYETEM, ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR, KLINIKAI PSZICHOLÓGIA TANSZÉK

2022

Mindfulness tanár - Tudatos jelenlét-alapú kognitív terápiás képzés (Mindfulness-based cognitive therapy, MBCT)

PTE-BTK ÉS PTE-ÁOK

2013-2017

Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzésben való részvétel, majd szakvizsga megszerzése

TFP MUNKACSOPORT

2016-2017

A személyiségzavarok pszichodinamikus pszichoterápiája
(Transference Focused Psychotherapy - TFP) elméleti szakasz elvégzése

MAGYAR C.G. JUNG ANALITIKUS PSZICHOLÓGIAI EGYESÜLET (MAPE)

2014- jelenleg is

Jungi analízis sajátélmény, 2019. januártól megkezdett elméleti képzés /folyamatban/

MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET

2012-2013

Autogén tréner képesítés

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

2005-2011

Okleveles pszichológus diploma, klinikai és igazságügyi program

IIRP- KÖSZ MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY

2009-2011

Resztoratív módszerek elsajátítása (konfliktuskezelés, facilitátori képzés, resztoratív szolgáltatások, MEREPS képzés)

+ NBT, ELMETÁGÍTÓ KFT.

2015

Jobb agyféltekés rajzolás tanfolyam elvégzése, oktatásának megkezdése

Szakmai életút: Credentials
bottom of page